Beredskap

Redningsselskapet

Kirkøy

Fredrikstad Brannvesen

Fredrikstad

Politiet

Fredrikstad

Ambulanse

Beredskapsbåten

Østfold

Fredrikstad Brannvesen

Fredrikstad

Politiet

Fredrikstad

Ambulanse